Vælg en side

Jeg er uddannet optiker i Helsingør hos Helge Jørgensen i Stjerne optik i Helsingør i 1986. Verdens bedste læreplads!

Derefter blev jeg lærer på optikerskolen på Frederiksberg i 19 år. Jeg underviste primært i de fag, hvor man lærer om synsprøver og om hvordan brilleglas fremstilles og påvirker billeddannelsen og opfattelsen i hjernen.

Desuden forestod jeg oplæring i omgang med klienter i den store klinik, der på daværende tidspunkt var omdrejningspuntet i undervisningen. Den blev vi misundt og efterlignet af kolleger fra optikerskoler i andre lande.

Derefter har jeg arbejdet i forskellige optikerforretninger, bla. Profil optik i Allerød, Rex briller i Helsingør og Synoptik i Espergærdecentret

Jeg har udvidet mine evner i diagnostik af øjensygdomme, da jeg var ansat i 2 år på Glostrup hospitals øjenafdeling, hvor jeg arbejdede med forskning i nethindesygdomme, primært AMD og diabetiske øjenforandringer. Desuden har jeg arbejdet hos øjenlæge Pia Smith-Hansen i Hillerød et halvt år med synsundersøgelser, diagnostik og behandling.

Ved siden af mit arbejde har jeg de seneste 20-25 år, haft fornøjelsen af at undervise kommende øjenlæger på deres A-kursus i visuel optik og refraktion. Altså optik foran øjnene og hvordan man udmåler synet og synsevnen.

En anden stor faglig interesse, som jeg har dyrket er forståelsen for øjnenes samsyn. Jeg har taget kurser i dette i ind- og udland gennem flere år og forestod en del af efteruddannelsen på dette felt i min tid på optikerskolen. Det er muligt at lave synstræning i klinikken hos Lene Holm, som er uddannet selvstændig neurooptometrist. Kontakt Lene direkte på tlf. 61 16 01 31

I øvrigt er jeg barnefødt i Helsingør og elsker denne del af Danmark og bor til daglig i Snekkersten med min mand. Vores 4 børn er fløjet fra reden.

Jeg er medlem af Danmarks optikerforening

Venlige hilsner

Jette Schwartz

 

Om klinikken

Kom og se er en optikklinik, hvor synsprøver og kontaktlinsekontroller stort set udelukkende laves efter forudgående aftale.

Aftalen laves på tlf: 24 42 02 24 , hvor du kan indtale en besked og blive ringet op efterfølgende, hvis der er optaget.

Du kan også skrive til mig på: mail@komogse.dk

Briller, kontaktlinser og solbriller tilbydes i god kvalitet

Det allervigtigste for mig er den høje faglighed, den gode kommunikation og at du til enhver tid ved, hvilke muligheder og begrænsninger dit syn giver dig.

Jeg vil gøre mit bedste for at give dig optimal synskomfort, og gøre mig umage med at forklare dig om de tilfælde, hvor man må gå på kompromis med sit syn.

 

Persondatapolitik

Her kan du læse, hvordan Kom og se Optikklinik Aps håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

Jette Schwartz er dataansvarlig, og sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Mine kontaktoplysninger er:

Rosenkildevej 61 A, 3000 Helsingør

mail@komogse.dk

Telefon: 24 42 02 24

Vi behandler følgende persondata

Når du handler hos mig behandles følgende personoplysninger:

 • Jeg registrerer følgende almindelige personoplysninger, når du handler hos mig:
  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger, købshistorik
 • Jeg registrerer følgende følsomme oplysninger, når du har fået foretaget en synsundersøgelser, synskontrol eller købt et par briller eller kontaktlinser.
  • Helbredsoplysninger og CPR-nr.
 • Formål med behandling og retsgrundlag
  • Behandlingen af almindelige personoplysninger indsamles for at jeg kan levere de produkter, du køber hos mig, samt for at jeg kan opfylde garantiforpligtelser.
  • Behandlingen af følsomme personoplysninger er nødvendigt ifølge Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kapitel 6 – Patientjournaler
  • Lov om medicinsk udstyr
 • Jeg videregiver ikke oplysninger til 3. mand undtagen i forbindelse med bestilling af brilleglas eller kontaktlinser, hvilket sker for at kunne levere den bestilte vare.
 • Jeg videregiver om nødvendigt oplysninger til øjenlæger og kommunikationscentre, hvilket sker for at sikre den nødvendige behandling af dig.
 • Videregivelse af personoplysninger sker efter samtykke givet af dig. Dette kan være mundtligt eller skriftligt.
 • Almindelige personoplysninger kan slettes 5 år efter handlen er gennemført, medmindre vi er ved lov er pålagt at skulle gemme dem længere.
 • Følsomme personoplysninger gemmes i mindst 5 år efter synsprøven eller en bestilling af briller eller kontaktlinser er foretaget, af hensyn til journalhistorik. Journaloptegnelser skal gemmes i mindst 5 år jf. bekendtgørelse om Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

 Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger jeg behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, jeg har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger jeg har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter jeg alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Journaloptegnelser skal gemmes i 5 år
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre jeg efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed

Jeg beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Det er kun mig, der har adgang til dine peronfølsomme oplysninger, da firmaet ingen andre ansatte har.

Klageinstans

Hvis du har mistanke om at dine data ikke er blevet håndteret korrekt, bedes du rette henvendelse til mig, så vi sammen kan løse problemer.

Du har mulighed for at klage over min behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Venlig hilsen

Optiker, indehaver og dataansvarlig

Jette Schwartz

Hos mig vil alle synsprøver tage udgangspunkt i en grundig samtale, hvor vi taler sammen om de problemer, du kan have med dit syn.

Jeg vil også spørge til hvilke sygdomme du har haft, og hvilken medicin du tager, da der er mange almene sygdomme, der påvirker øjnene, lige som meget medicin også gør det. Det er selvfølgelig frivilligt, om du vil oplyse om dette, men jeg har tavshedspligt og journalføringspligt, som jeg selvfølgelig værner nidkært om.

Derefter bliver hornhinden, øjets linse, glaslegeme og nethinden undersøgt for at afdække forskellige øjenforandringer. Ligeledes vil øjets tryk blive målt.

Se fanen, Øjenundersøgelsen, hvor du kan læse om øjets forskellige strukturer.

Derefter får du målt synsstyrken og øjnenes synsevne med og uden korrektion, samt evt. behov for korrektion med prismer.

Prismekorrektioner viger mange optikere tilbage for at tildele, men det har en stor betydning for synets komfort, hvis der korrigeres med prismer.

Til slut sætter jeg styrken fra udmålingen af dit syn i prøvebrillen, og viser dig hvordan du ser med din gamle korrektion og med den korrektion, jeg har udmålt. Derefter tager du selv stilling til om du vil have ændret noget ved din korrektion.

Herefter taler vi om du ønsker briller eller kontaktlinser eller en kombination af begge.

Synsundersøgelsen koster 599 kr. og hvis du køber briller hos mig kan beløbet indgå i handlen.

Hornhinden

Hornhinden og øjets forreste del kan lide af tørhed, som kan give mange gener, så som nedsat syn, kløe, svie, smerte og tåreflåd. Ligeledes kan øjenlågene have forskellige forandringer, der kan påvirke komfort og synsevne.

Der findes mange medikamenter til lindring af disse gener og jeg vil evt. foreslå dig at bruge nogle af disse.

Linsen

Linsen i øjet er den del af øjet, der står for at stille skarpt på objekter på kortere afstande.

Som ung har linsen i øjet evnen til at øge sin styrke med mere end 20 dioptrier. Med alderen aftager denne evne og i 35-45 – års alderen vil de allerfleste have behov for en anden styrke til læsning end til syn på lang afstand. Her kommer linsens forandringsevne ned under 5 dioptrier, som anses for den mængde, der skal til for at kunne læse i længere tid på 40 cm´s afstand, som opfattes som normal læseafstand.

Denne forandring i linsens brydeevne kaldes for presbyopi. Det er meget generende, men samtidig let at kompensere for enten med briller eller kontaktlinser.

En tiltagende forandring af linsen i øjet er cataract, såkaldt grå stær.

Dette er ikke en øjensygdom, men en aldersmæssig foranding af linsen i øjet, på lige fod med gråt hår og ansigtsrynker.

Generne fra grå stær er typisk problemer med at se TV og vejskilte, blænding af billygter og solskin samt generelt sløret syn. Generne skal være udtalte førend man fjerner den grå stær, og en øjenlæge kan sende dig videre til behandling på en klinik eller sygehus.

Under synsprøven hos mig vil vi tale denne problemstilling igennem, hvis der er tegn på dette.

Glaslegemet

Glaslegemet er den største del af øjet, og den væske, der fylder øjet ud og opretholder øjets form. Den indeholder stort set kun vand, men der er også andre stoffer til stede også. Disse stoffer kan gå sammen og lave nogle såkaldte udfældninger af tynde tråde og små klatter, der får den effekt, at man ser fluer og tråde i synsfeltet. Dette er helt uskadeligt og mærkeligt nok vænner man sig til dem.

Nethinden

Nethinden og glaslegemet kan undersøges hos mig på to måder: Fundusfotografering samt oftalmoskopi.

Fundusfotografering er en smertefri undersøgelse, hvor der tages et billede af nethinden. Oftalmoskopi er ligeledes en smertefri undersøgelse, hvor jeg ser ind i øjet ved hjælp af et mikroskop og en lup for se se, hvordan nethinden og glaslegeme ser ud.

 

 

 

 

 

Nethinden er det fine væv, hvor alt lys opfanges og omdannes til elektriske impulser, der sender besked til hjernen om, hvad der betragtes.

Nethinden kan have forskellige lidelser, som kan ses på fundusfotografiet.

En ikke ualmindelig aldersbetinget forandring er AMD. (Aldersbetinget macula degeneration). Her er macula et udtryk for den centrale del af nethinden, hvor der ses skarpest.

AMD findes i to typer, tør og våd.

Den tørre form giver som regel en langsomtskridende forværring af læsesynet og den våde form giver sløret syn i løbet af kort tid, dage til uger.

Den tørre form forebygges og dæmpes i nogle tilfælde med indtag af synsvitaminer. Den våde form skal behandles straks, og dette foregår på øjenafdelinger på sygehuse ved indsprøjtning af et stof, der får vævet til at stoppe med at lække væske.

En anden forandring, der kan ses på nethinden er forandringer, der skyldes diabetes. Hvis man har diabetes lider væv i kroppen ofte af iltmangel pga. den forsukring, der sker af blodkarrene. Denne iltmangel kan give risiko for at væv går til grunde. Ved et fundusfotografi kan man se ind i øjet, direkte på nogle af de mindste blodkar i kroppen og hurtigt se, om der er forandringer. Forandringer af karrene ses ved små blødninger og udsivning af stoffer i nethinden.

 

 

 

 

 

Nethindens blodkar kan desuden afsløre forhøjet blodtryk ved nogle helt specifikke forandringer.

Synsnerven

En anden vigtig detalje på nethinden er synsnervens udtrædelsessted: Papillen. Hvis man har glaucom (grøn stær) vil papillen vise nogle karakteristiske forandringer og i kombination med øjets tryk og synsfeltes beskaffenhed vil diagnosen kunne stilles. Hvis man har glaucom i familien anbefales det at gå til kontrol hos øjenlæge første gang i 50-55 -års alderen. På billedet ses en normal papil.

 

 

 

 

 

Hvad skal du bruge undersøgelserne til?

I tilfælde af, at jeg ser noget behandlingskrævende i mine undersøgelser af dine øjne, vil jeg henvise til relevant viderebehandling, enten hos egen læge eller hos øjenlæge.

Jeg har et godt samarbejde med lokale øjenlæger både private og offentlige.

I min klinik har jeg foldere fra foreningen “Værn om synet”, hvor øjensygdommene og deres symptomer og behandlinger forklares. Disse foldere udleveres ved behov.

Hvis du er berettiget til tilskud til din optik, skriver jeg ansøgningen til kommune og kommunikationscenter for dig.

Faresignaler fra synet:

Kontakt straks øjenlæge ved følgende symptomer:

 • Pludselig opstået sløret syn eller en sløret plet midt i synsfeltet
 • Stærke smerter i øjet
 • Konstant tåreflåd med smerter og lysskyhed
 • Pludselig opstået manglende synsfelt
 • Pludseligt opstået dobbeltsyn
 • Hvis der er blinkende lys i øjet, også når dit øje er lukket

Kontakt mig, hvis du har brug et godt råd eller kontakt til en øjenlæge.

Steludvalg

I klinikken forefindes brillestel i forskellige prisklasser. Der er som ved de fleste andre varer i verden, en sammenhæng mellem pris og kvalitet. Der vil derfor være gode gedigne varer af gode materialer at vælge imellem.

Jeg leverer bla. danske kvalitetsdesigns fra Fleye, Ørgreen og Prodesign.

Hvis du er til farver og lækre designs vil du finde glæde i at prøve brillestel fra Lafont og Morel. Begge er franske designs, som er lidt ud over det sædvanlige og lige til at blive glad i låget af.

Uindfattede briller leverer jeg fra Silhouette, og her er det muligt selv at bestemme glasfaconen. De er lette og samtidig stærke.

Børnebrillestel kan jeg levere fra bla. Eschenbach (smarte stel i titanium) og Humphrey (smarte stel i acetat med farver)

De allerbilligste vil ikke være at finde, da jeg har oplevet at brillestellene skaller af i farven og mister faconen meget hurtigt, hvis kvaliteten er for dårlig.

 

 

 

Brilleglas:

Jeg leverer brilleglas fra de kendte mærker og vil sammen med dig finde frem til netop det behov du har. Der er også her tæt sammenhæng mellem pris og kvalitet, og det gælder om at finde præcist dén glastype, der passer til dig.

Du vil særligt blive præsenteret for kvalitetsglas fra det japanske firma Hoya, som leverer utrolig god kvalitet på optikken og overfladebehandlingerne. Hoya er verdens næststørste glasleverandør.

Link: https://www.hoyavision.com/dk/

Det er også muligt for mig at levere brilleglas fra Rodenstock, Essilor og andre kendte og mindre kendte leverandører.

 Svagsynsoptik:

I nogle tilfælde er almindelige briller og kontaktlinser ikke den optimale løsning for dit syn. Derfor er jeg også svagsynsspecialist og har kontakt til leverandører af specialoptik. Brilleglas med kontrastforøgende eller lysdæmpende virkning kan betyde en stor forskel i det daglige. Desuden findes kontaktlinser, lupbriller, kikkertbriller og anden forstørrende optik, som jeg kan udmåle til.

Hvis der er behov herfor henviser jeg dig til Kommunikationscentret i Hillerød, hvor der er mulighed for mangeartede optiske hjælpemidler.

Hvis din optik er berettiget til tilskud laver jeg ansøgningen til kommune og kommunikationscenter for dig.

 Jeg er medlem af svagsynsforeningen FASS

 

Kontaktlinser:

Jeg tilpasser og leverer bløde kontaktlinser fra førende leverandører. Cooper Vision, Johnson & Johnson, Alcon, Vision Care og andre. Hvis det drejer sig om speciallinser, såsom hårde kontaktlinser har jeg en specialist, der kommer i klinikken en gang i mellem og hjælper mig med det.

Du kan oprette et abonnement på kontaktlinser eller købe til en enkelt måned eller to. Det er billligst i abonnement, hvor kontaktlinsekontrol er indeholdt i prisen.

 

Sportsbriller

Jeg leverer sportsbriller med og uden styrke.

https://www.evileye.com/dk/en/home

 Sportsbriller med styrke er en fantastisk opfindelse og der kan leveres glas og briller til meget fornuftige priser. Det er en skøn luksus på cykelture, i bilen, i båden, på ski eller ved orienteringsøbet, at man kan se både på den lange og den korte afstand, feks når man skal aflæse cykelcomputer, GPS, pistekortet eller menukortet på skibaren.

 Kom ind og hør nærmere

 

 

Finansiering:

 Køb kontant, på Dankort eller på rente- og gebyrfri brillekonto over 6-12 eller 24 måneder.

 

 

 

 

 

 

 

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos mig kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center For Klageløsning via www.forbrug.dk

 

 

 

 

Allerhelst bedes du henvende dig i klinikken så vi sammen kan finde en løsning